French (Fr)English (United Kingdom)

Tarifs

Tarifs TTC en euro
avril mai juin juillet aout -> 10 sept 10 sept à fin sept
chambre 19 80 80 85 125 125 95 80
chambre 20 95 95 110 135 135 110 105
chambre 23 95 95 110 135 135 110 105
chambre 24 82 82 85 125 125 110 85
chambre 25 75 75 80 95 95 95 75
chambre 26 90 90 110 130 130 110 95
chambre 28 90 90 110 135 135 110 105
chambre 29 85 85 90 125 125 110 85
chambre 30 75 80 80 125 125 110 85


Lit supplémentaire : 20 euro

Petit déjeuner : 8 euro

 

Taxe de séjour: 1,10 euro

 

 

SARL LA PERGOLA CAPITAL 190561 €

Siret : 313 272 767 00028

TVA FR 573 313 272 767